Ve čtvrtek 27.11 proběhla na naší škole  ve spolupráci s NIDV ukázková výuka metody CLIL( Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Výuku pro vyučující angličtiny na prvním stupni vedla lektorka p. Ivana Chmelařová. Při následné besedě vyučující mohly konstatovat, že již uskutečněnou výuku touto metodou provádíme správnými metodologickými postupy a žáci jsou na ni  zvyklí, proto budeme v započaté práci i nadále pokračovat a  rády využijeme i možností rodilého mluvčího na naší škole.

IMG_0770IMG_0766IMG_0772IMG_0778