Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, přísp. organizace

Vyhlášení volného dne

Ředitel školy Mgr. Antonín Lačný vyhlašuje na pátek 19. prosince 2014 volný den pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše.

Zdůvodnění: V pátek 19. 12. 2014 proběhne školení pedagogických pracovníků v projektu „ICT do výuky krok za krokem“ v rámci výzvy 51 s názvem „Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí“ v rozsahu 8 hodin.

Organizační zajištění:

Provoz školní družiny a školního klubu bude zajištěn pro přihlášené žáky.

Provoz školní jídelny bude zajištěn pro přihlášené žáky.

Rodiče budou o vyhlášení volných dnů prokazatelným způsobem informováni prostřednictvím žákovských knížek, umístěním informací na webové stránce školy a vyvěšením informačních letáků na viditelném veřejném místě.

Mgr. Antonín Lačný
ředitel školy