Žáci, kteří se nezúčastní exkurze do Míšně a Drážďan jsou spojeni se 7.A,C. Výuka probíhá dle rozvrhu 7.A (rozvrh je zapsán v ŽK).