imagesBMK4D10V       Vánoční besídka naší třídy proběhne ve čtvrtek 18. prosince 2014. První a druhá vyučovací hodina je dle rozvrhu, od třetí hodiny tančíme, zpíváme, hrajeme hry, rozdáváme si dárečky, baštíme cukroví …… Konec výuky je tento den ve 12,15 hodin.  🙂