ZŠ Dr. M. Tyrše se pravidelně zúčastňuje testování Stonožka od firmy SCIO, které je určeno žákům 9. tříd. Výsledky tohoto testování ukáží, jak si stojíme mezi ostatními školami v celé ČR. Hodnotí se test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

Letošního testování se zúčastnilo 651 základních škol a 21 gymnázií., téměř 20 000 žáků 9. tříd

Letos máme opět velkou radost, neboť naši žáci mají v českém jazyce špičkové výsledky. Patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol. Výborné byly zejména znalosti z mluvnice.

Ani v matematice nám žáci nedělají ostudu, neboť dosáhli nadprůměrných výsledků, ze kterých vyplývá, že mají lepší výsledky než 70% dalších zúčastněných škol.

Také v hodnocení využití studijního potenciálu se testováním zjistilo, že žáci skvěle využívají svoje možnosti a učitelé s nimi velmi dobře pracují.

Testování Stonožka můžeme z pohledu žáků, učitelů i rodičů můžeme považovat za jakési příjímací zkoušky nanečisto. Výborné výsledky jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou, jak pro práci se žáky, tak pro přípravu na přijímací řízení na SŠ.

Jen tak dál, Tyršovko!

Přehled výsledku (ve formátu PDF)