Dne 8. ledna od 17,00h se konají třídní schůzky, které jsou formou konzultací. Těším se na setkání v 7.A.

Kamila Ajšmanová