odpady-třídění

Ve čtvrtek se v naší třídě uskutečnila přednáška – TONDA OBAL o třídění odpadů. Během jedné vyučovací hodiny nás lektoři seznámili s příklady a možnostmi třídění recyklovatelných surovin. Žáci si mohli také vyzkoušet praktické úkoly a „povyhazovat“ staré nepotřebné věci do popelnic 🙂 Děkujeme paní učitelce Mgr. Taťáně Hylmarové za objednaní zajímavého programu.