V pátek 23. ledna a v pondělí 26. ledna 2015 se v 7. C sešli žáci 7.C, 8.C a 9.B, aby porovnali své znalosti v německém jazyce.

Průběh soutěže má svá pravidla: po poslechovém testu následuje ústní část, ve které se žáci krátce představí, potom hovoří na vylosované téma a na závěr musí okamžitě reagovat na otázku, kterou si vytáhnou. Za odměnu za výkon dostali letos sladkost a drobný dárek, důležitější byl pro všechny ale pocit, že už pro ně němčina není tak cizí jazyk.

Porota složená z učitelek němčiny nakonec vybrala do okresního kola v mladší kategorii (6.-7. tř.) žákyně K. Aksamitovou a T. Hoštičkovou, obě ze 7.C, a ve starší kategorii (8.-9. tř.) žákyně P. Horákovou a T. Znamenáčkovou, obě 9.B. V okresním kole jim všem budeme držet palce!