Pod záštitou firmy LAG Podralsko z.s. se naše škola v tomto pololetí zúčastní projektu „Zkusme podnikat“. Tento projekt je zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ. K realizaci projektu jsme vybrali třídu 8. A a 9. B a bude probíhat od února do května 2015.

Cílem projektu je realizovat žákovské minipodniky s důrazem na volbu povolání v oboru podnikání. Přínosem takového projektu bude podpora tvořivosti a iniciativy žáků a zároveň výchova k podnikavosti. V rámci projektu se žáci seznámí s podstatnými vzdělávacími moduly – např. tržní ekonomika, nákup a výroba, personalistika, marketing a prodej aj. Žáci si pak na základě vlastních nápadů vytvoří minipodnik v jednotlivých skupinách. Učební pomůckou jim bude žákovský sešit, který zábavnou formou připraví žáky pro vznik těchto podniků. Celý projekt pak zakončí veletrh žákovských minipodniků s následným workshopem pro žáky.