V pátek 13. 2. 2015 proběhl na naší škole řádný zápis do 1. tříd pro školní rok  5015/2016. Rádi bychom Vás informovali o výsledcích zápisu do naší školy.

Na základě počtu zapsaných dětí (97) do naší školy počítáme s tím, že v následujícím školním roce otevřeme čtyři první třídy s předpokládaným počtem 24 – 25 žáků na jednu třídu.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří si naši školu vybrali, mají v nás důvěru a zvolili si nás jako partnera pro výchovu svých dětí. Velice si tohoto důležitého rozhodnutí vážíme a věříme, že spolupráce bude probíhat k oboustranné spokojenosti. Poděkování patří také všem učitelkám z 1. stupně, které celý zápis připravily.

Vedení školy