Výsledky okresních kola olympiád
Německý jazyk
1.místo  B. Znamenáčková (9.B) – postup do krajského kola (KK)
2.místo P. Horáková (9.B) – do krajského kola (KK)
Dějepis
10.místo M.Drahotský (9.B)-postup do KK, 11. T. Chmelíček (9.B)
Zeměpis
1.místo J. Dandová (7.C) – postup do KK
Anglický jazyk
4.místo J. Trégr (8.C)
5.místo S. Matoušková
Český jazyk
2.místo M. Novotná (9.C) – postup do KK