Scan_Pic0114_upr1Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na školní akademii a zároveň vás informovali o jejím průběhu.
Jsme velmi rádi, že i v letošním roce vám můžeme nabídnout velmi rozmanitý a bohatý program. Nácviku na letošní školní akademii se zúčastnilo téměř 500 žáků, z celkového počtu 565. To znamená, že pod vedením učitelů z Tyršovky se do této akce zapojí 89% našich žáků. To je jistě úctyhodné číslo, které slibuje opravdu zajímavou podívanou. Bohužel to má i jednu stinnou stránku. S ohledem na velký počet účinkujících dětí a vzhledem k omezené kapacitě KD Crystal, jsme byli nuceni školní akademii rozdělit na dvě části a této situaci přizpůsobit počet vstupenek, které mezi vás můžeme rozdělit.
První vystoupení se bude konat v úterý 10. 3. 2015 od 17:00, druhé vystoupení pak ve středu 11. 3. 2015 od 17:00. Program obou dnů je uveden níže. Pokud byste měli zájem představení vidět a už by se na vás lístky nedostaly, tak nemusíte zoufat. Další možnost vidět své děti, vnučky, neteře, synovce budete mí také ve středu 11. 3. 2015 od 9:00 na generální zkoušce, taktéž v KD Crystal.
Věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na společný kulturní zážitek.

tab2