Dne 21. dubna pořádáme exkurzi na kozí farmu Nový dvůr. V rámci této exkurze jsme dostali nabídku zúčastnit se televizního natáčení. Proto Vás žádám o vyplnění tiskopisu, který děti dostali s sebou domů spolu s dalšími informacemi o exkurzi. Částku za dopravu a prohlídku farmy budu vybírat až po návratu. Sraz dětí je ve třídě v 7,45 hodin. Oběd neodhlašujte, stihneme ho.

V úterý 21. 4. v 17,00 hodin se koná také třídní schůzka, na které Vám budu předávat informace o čtvrtletním prospěchu, o škole v přírodě a také důležité tiskopisy, které děti musí na tyto pobyty mít vyplněné. Tř. uč.