„Šance pro nadané děti z druhých tříd“

Jaké jsou přednosti výběrových jazykových tříd?

Anglický jazyk je vyučován od třetího ročníku tři hodiny týdně ve skupinách s nízkým počtem žáků, v následujících ročnících je výuka AJ rozšířena o další vyučovací hodinu. Od šestého ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk, a to jazyk ruský nebo německý.

Ve výuce některých předmětů zavádíme  nově vyučovací metodu CLIL a  od třetích tříd mají žáci možnost konverzovat v hodinách angličtiny s rodilým mluvčím.

Projevíte-li o tuto výběrovou třídu zájem, přihlásit své dítě  můžete telefonicky, dopisem, elektronickou poštou nebo osobní návštěvou ve škole.

Děti budou přijímány na základě krátkého přijímacího pohovoru, kde prokáží své  vědomosti a všeobecný přehled na úrovni znalostí žáků druhých tříd základních škol.

Předchozí výuka cizího jazyka není podmínkou pro přijetí dítěte.

Přijímací pohovor proběhne 20. května 2015 od 8.00hod.v malém pavilonu školy.

Přihlášky přijímáme do pondělí 18. května 2015.

Přihláška do třídy s RVJ (ve formátu DOCx)

Přihláška do třídy s RVJ (ve formátu PDF)

Srdečně zveme rodiče žáků druhých tříd na  krátkou  informační schůzku v úterý 19.května od 16.00 hod. .