vykricnik[1]  Vážení rodiče!

V těchto dnech děti obdržely lísteček s nabídkou výuky druhého cizího jazyka pro šk. rok 2015/16. Dovolujeme si vám nabídnout dva světové jazyky (ruský jazyk a německý jazyk), z nichž si musíte závazně vybrat. Prosím o vyplnění lístečku a jeho rychlé navrácení.

Děkuji za spolupráci!   D. Čechová