Poslední týden v dubnu jsme měli ve škole o 4 žáky víc – z Gery k nám přijeli na návštěvu děti z páté třídy (2 chlapci a 2 děvčata)….

….a spolu se svými učiteli se dívali, jak se učí jejich vrstevníci z naší školy – děti z 5.C. Již na začátku letošního školního roku přišli učitelé s nápadem pomoci dětem při výuce cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny) zprostředkováním  dopisování  si s vrstevníky, během  roku si děti těchto tříd vyměnily mailové adresy, ale dopisování se rozbíhalo pomalu. Teď se obě strany blíže seznámily a je velká naděje, že se výměna dopisů lépe rozvine.  Určitě by to bylo prospěšné!

Mgr. M. Filipová