Jedním z nejdůležitějších témat výuky dějepisu v devátém ročníku jsou dějiny holocaustu. Vyučující  proto každý rok nabízejí žákům možnost navštívit město Terezín. Letos jsme se do Terezína vydali 28. dubna, bohužel nám příliš nepřálo počasí. Součástí exkurze byla komentovaná prohlídka Malé pevnosti, návštěva Muzea ghetta a budovy krematoria. Nejvíce emotivní byla pro naše deváťáky část výstavy Muzea ghetta, která se  věnuje dětským obyvatelům Terezína.