Dne 11. 5. jedeme do ZOO Děčín. Prosím o vyplnění a odevzdání přihlášky na exkurzi. Také Vás žádám o navrácení vyplněného souhlasu se zaplacením pracovních sešitů do 2. třídy. Děkuji. Tř. uč.