Ve čtvrtek 14. 5. jsem rozdala dětem seznam věcí na školu v přírodě a další informace o pobytu.

Částku za pracovní sešity je třeba zaplatit do 22. 5., protože poslední týden nejsme ve škole. Tř. uč.