V průběhu května a června bude probíhat rekonstrukce přístupové cesty z Eliášovy ulice. Z tohoto důvodu dojde k uzavření tohoto prostoru. Ke vstupu do školy bude možné, po dobu rekonstrukce, používat pouze přístup od školní družiny.