V příštím týdnu proběhnou ve škole konzultační odpoledne, naše třída bude mít schůzku rodičů v náhradním termínu – 3. 6. 2015 od 17.00 hod. Děti budou mít tuto informaci zapsanou i v notýsku. Tř. uč.