V pátek 22. 5. 2015 žáčci 1. A navštívili městskou knihovnu.  Čekala je slavnostní událost – pasování na čtenáře. Každý dostal tři úkoly, jejich splnění bylo podmínkou k získání čtenářského gleitu a pasování na čtenáře. Děti braly plnění úkolů velmi vážně a opravdu se snažily. Odměnou jim bylo poklepání rytířským mečem na ramena a předání gleitu, pamětní medaile a průkazky na půjčování knížek na celý rok zdarma. Od tohoto dne jsou již opravdovými čtenáři.

 

004008021062035083