IMG_6250Tradiční výlet pro oba sbory jsme letos naplánovali na pátek 19. června. Tento výlet je pro členy sborů nejen odměnou za celoroční práci, ale hlavně za vystoupení, kterých je během školního roku několik a na která se děti musí důkladně připravovat.

Letošní výlet doprovázely neobvyklé překážky. Původně jsme se chtěli svézt nově opraveným parníkem Máj po Máchově jezeře, ale letos pro nedostatek vody a tedy nízkou hladinu jezera parníky ještě v červnu nejezdily. I muzeum Čtyřlístku už mělo všechna dopoledne obsazená a my jsme se tam nevešli. Proto jsme naplánovali výlet vlakem do Zahrádek a pešky údolím Pekla zpět do České Lípy ke škole. Těšili jsme se na opékání špekáčků a zpěv při kytaře. Ani takový plán nám počasí nedopřálo, bylo příliš mokro a předpovídali další déšť…. Tak jsme vyrazili na výlet až do Kravař na Víseckou rychtu. A dobře jsme udělali, expozice lidového bydlení se nám moc líbila. Prohlédli jsme si místnosti a zařízení v největším roubeném stavení v Čechách a představovali jsme si, jak se asi zde v dřívějších dobách žilo. Na Vísecké rychtě jsme ještě dostali všichni medaile za celoroční zpívání a pak už jsme se vraceli zase k vlaku na nádraží a zpět ke škole. A hádejte, co jsme dělali cestou vlakem? Zpívali a zpívali! Ostatní cestující nás povzbuzovali úsměvem i pochvalou, že jsme jim jindy všední cestu pěkně zpříjemnili! Tak jsme se pěkně s písničkami rozloučili s letošním školním rokem, popřáli si pěkné prázdniny  a v září zase ve sborech na shledanou!!!

IMG_6257 IMG_6252 IMG_6250