vykricnik[1]  Všichni žáci dnes obdrželi rozvrh hodin a požadavky na sešity. Pro druhý cizí jazyk prosíme rodiče o zakoupení pracovních sešitů, které žákům usnadní výuku. Cena pracovního sešitu RJ = 189 Kč, Nj = 129 Kč.