V minulém školním roce jsme absolvovali mnoho akcí, exkurzí a zájezdů, které zpestřily náš běžný školní život. Mezi nejdůležitější z nich patřily: „Česká Lípa židovská“, sbírka „Tří králů“, exkurze do malé pevnosti v Terezíně, exkurze do SRN – do hygienického muzea v Drážďanech a Moritzburku, vzdělávací zájezd do Anglie, zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci, lyžařský výcvik.

Naši žáci se také zúčastnili několika olympiád a soutěží, kde obvykle dosáhli velmi dobrých výsledků – Pythagoriáda, Přírodovědný klokan, olympiády v cizích jazycích – angličtině a němčině, ekologická soutěž, literární a výtvarné soutěže.

Průběžně jsme také spolupracovali s českolipskými střednímu školami na projektu „PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍV LIBERECKÉM KRAJI.

Letos nás kromě těchto a jim podobných aktivit čekají hlavně testy a přijímací zkoušky  na střední školy, tak nám držte palce!

T. Hylmarová, tř. uč.