Přeji všem krásný a úspěšný školní rok 2015/2016 a hodně zdaru při přijímacích zkouškách!!! 🙂