Předmět – vyučující:

Český jazyk (Čj) – Pazourková Jitka

Anglický jazyk (Aj) –  Ajšmanová Kamila, Klaclová Milena, Stránská Iva,

Německý jazyk (Nj) – Filipová Miloslava,Volná Šárka

Ruský jazyk (Rj) – Čechová Dana

Dějepis (D) – Gärtnerová Pavlína

Výchova k občanství (VkOb) – Pazourková Jitka

Zeměpis (Z) – Šumová Zdena

Matematika (M) – Hendrych Václav

Přírodopis (Př) – Gärtnerová Pavlína

Chemie (Ch) – Hylmarová Taťána

Fyzika (F) – Ort Jiří

Praktické činnosti (Pč) – Kalivodová Jana

Hudební výchova (Hv) – Kalivodová Jana

Výtvarná výchova (Vv) – Hanzelková Helena

Tělesná výchova (Tv) – dívky – Ajšmanová Kamila,

Tělesná výchova (Tv) – hoši – Lačný Antonín