Termíny třídních schůzek ve školním roce 2015/2016:

3. září 2015 v 17:00 hodin – úvodní třídní schůzka, obecné informace

10. 11. 2015 v 17: 00 hodin – třídní schůzka, 16:00 – schůzka s výchovnou poradkyní, informace k přihláškám

12. 1. 2016 – třídní schůzka

19. 4. 2016 – třídní schůzka

31. 5. 2016 –  informační odpoledne