bachaPřipomínám všem rodičům, že školní řád i ostatní dokumenty školy včetně aktualizovaných formulářů pro uvolnění žáků z výuky z důvodů návštěvy lékaře či odjezdu na dovolenou s rodiči jsou na webových stránkách školy.

T. Hylmarová, tř. učitelka