Vážení rodiče,

pro Vaše děti připravujeme předvánoční zájezd do Drážďan. Jeho náplní bude návštěva světoznámé obrazárny Zwinger a vánočních trhů (seznámení s reáliemi Německa) procvičování němčiny.

Zájezd se uskuteční dne 8.12.2015, cena zájezdu bude jen 200,- Kč (protože žáci ZŠ neplatí do obrazárny vstup, platíme pouze dopravu a pojištění).

S sebou: pas nebo občanský průkaz, jídlo na celý den, přiměřené kapesné, oblečení dle počasí (+ čepice, rukavice – odpoledne budeme na trzích venku), kdo užívá – léky! Nezapomeňte si odhlásit na tento den oběd ve školní jídelně.

Přihlášky odevzdat do konce října p. Filipové, peníze do 20.11. také p. Filipové

Sraz : 7.45 h před školou

Odjezd: 8.00

Předpokládaný návrat: kolem 19.00 h

 

……………………………………….Závazná přihláška………………………..

Přihlašuji své dítě:   ……………………………………………………… třída: ……

na zájezd do Drážďan dne 8.12.2015 a potvrzuji svým podpisem souhlas s jeho výjezdem.

Po návratu mé dítě:

a) si osobně vyzvednu u školy

b) smí jít samo domů

Podpis rodiče – zák. zástupce: ……………………………………………………………………………