Ve čtvrtek 8. října 2015 jdeme na pořad z úspěšného cyklu „Svět kolem nás“.

Cena: 50,- Kč

Téma: Indie

Délka pořadu: 60 minut (11,30 – 12,30)

Výuka: 1. až 3. vyučovací hodina a 6. vyučovací hodina podle rozvrhu