Vážení rodiče, 10. 11. v 16,30 hod. se koná schůzka rodičů. Napsala jsem dětem lísteček do notýsku, měly si ho nalepit. Protože jsem byla nemocná, nemám informaci, zda se tak opravdu stalo. Tato schůzka je důležitá – budou podávány informace o jazykové třídě. Přeji klidný vídend. Tř. uč.