P1140834V tomto měsíci jsme navštívili městskou knihovnu. Děti se naučily vyhledávat v počítačové databázi knih v knihovně. Další úkol byl pro skupinky – práce s internetem. Úkol všichni hravě zvládli – byli i pochváleni za chování.

Měsíc jsme uzavřeli – jak jinak než oslavou Halloweenu.