Na kalendářní rok 2016 vybíráme příspěvek na Spolek přátel Tyršovky ve výši 200,- Kč na žáka nebo 300,- Kč na rodinu. Částka je vždy vybírána od nejstaršího dítěte v rodině.