V říjnovém sběru starého papíru naši žáci odevzdali celkem 14 949 kg. Nejvíce nasbírali žáci:

1.místo: 1. C       2 910 kg

2. místo: 2.C      1456 kg

3. místo: 2. A      1225 kg

Gratulujeme a všem žákům i rodičům děkujeme.

Příští sběr bude v lednu 2016.