Rodičům žáků druhých tříd byla formou jednoduchého dotazníku nabídnuta pro školní rok 2016 – 17 možnost otevření jedné výběrové třetí třídy s RVJ  nebo zachování stávajících třídních kolektivů s výukou podle učebního plánu pro třídy s RVJ.

Informace