Náš 1. sběrový den tohoto školního roku dopadl velmi dobře. Nasbírali jsme celkem 1456 kg a dosáhli tak na 2. místo ve škole. Nejlepšími sběrači byly tyto děti :

Barunka Vencovská            326 kg

Davídek Bareš                     215 kg

Anetka Matulová                  119 kg

Všichni se opravdu snažili a velmi pilně sbírali. Tímto moc děkuji všem rodičům za nasbírané a navezené kg a věřím, že se všichni v lednu opět pilně zapojí.