Ředitel školy vyhlašuje na 21. a 22. prosince 2015 volné dny pro žáky.

Vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2016.

tř.uč.