Na pondělí 21. prosince 2015 a úterý 22. prosince 2015 ředitel školy vyhlašuje pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volné dny v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Zdůvodnění:
V uvedených dnech bude probíhat oprava rozvodů počítačové sítě, celkový audit.
V hlavní budově školy budou prováděny opravy a výměny zárubní a dveří u učeben.

Provoz školní jídelny bude zajištěn pro přihlášené žáky.