Všem rodičům a žákům bych chtěla popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2016.

Hana  Ezrová