V naší třídě je 22 žáků, 11 dívek a 11 chlapců. 20 žáků prospělo, vyznamenání mělo 8,  2  žáci měli samé jedničky a  2 neprospěli.                                                                       Pochvalu mělo 6 žáků, 2 za výborný prospěch a ostatní  za snahu, píli a aktivitu ve sběru.                                                                                                                           Jeden žák měl napomenutí třídního učitele za chování při vyučování i o přestávkách, dva žáci měli ředitelskou důtku za pozdní příchody, nepořádnost, vyrušování a nevhodné chování při vyučování, jeden žák měl za vyrušování a nevhodné chování druhý stupeň.                                                                                                                      Pevně věřím, že na konci roku budou výsledky  lepší a že vylepšíme i chování.