25. září 2015 jsme autobusem dojeli do Sloupu v Čechách.

Náplní tohoto výletu nebyla, jak by se na první pohled mohlo zdát, návštěva skalního hradu, ale spíše svižný pochod ke kapličce, od ní k rozhledně a poté k lesnímu divadlu.

Pochod ke kapličce, která je kopií kaple v Lurdách a říká se jí „Modlivý důl“, vypadal zpočátku velice pohodový. Pí. uč. Hanzelková v čele štrůdlu vedla třídu k lesní cestě, pí. uč. Šumová sbírala na konci odpadlíky. Lesní cesta ke kapli už to vypadala jako výstup na Sněžku, a od kaple jsme traverzováním došli až k rozhledně, na kterou jsme ovšem nevystoupili, protože pí. uč. Hanzelková má fobii z výšek a pí. uč. Šumová měla nemocné koleno. Aspoň ale víme, kde se rozhledna nachází a můžeme tam vyrazit s rodiči. Cesta od kapličky k rozhledně asi jiná a kratší není, a tak jsme se z poloviny klouzali a z poloviny jsme šli po vrstevnici, naštěstí všichni zúčastnění využili klouzačky bez zranění.

V  lesním divadle byla vyhlášena soutěž „7.B má talent“. Po vyhodnocení soutěže jsme divadlu zamávali na rozloučenou a v poněkud neuspořádaném útvaru jsme dorazili k autobusové zastávce „U Sněhurky a sedmi trpaslíků“. Domů pak všichni dospěli včas, živí a zdraví.