V pátek 1. 4. se nekonala školička bruslení. Bohužel, nám nikdo neoznámil, že se na stadionu koná hokejový turnaj. Půjdeme bruslit v náhradním termínu 5. 4. v 8,30 – 9,15 hod.

Děti si výbavu na bruslení nechaly ve třídě. Poslední školička bude 15. 4. v 9,00 – 9,45 hod. V pátek 8. 4. bruslení nebude (opět je na stadionu hokejový turnaj.) Tř. uč.