Vážení rodiče, na základě Vašich připomínek na schůzce rodičů ze dne 19. 4. 2016 jsme se rozhodli nabídnout Vám konzultaci s panem učitelem matematiky třídy 7. B. Konzultace by byl přítomen  ředitel školy Mgr. Lačný nebo  zástupce školy  Mgr. Ort,  učitel matematiky Mgr. Hendrych, Vy a Vaše dítě a třídní učitelka.

Pokud budete mít o toto setkání zájem, kontaktujte mě na mém mobilním telefonu, domluvíme termín.

S pozdravem třídní učitelka Mgr. Helena Hanzelková