Na konci měsíce května jsme byli pozváni do Městské knihovny, kde jsme byli pasováni na čtenáře. Než se tak ale stalo, museli jsme se posilnit svačinkou a splnit tři úkoly. První úkol – každý si vylosoval jedno písmenko z abecedy, které musel předvést ostatním pomocí svého těla a vymyslet dvě slova, která tímto písmenkem začínají. Druhý úkol – přečíst text a uhodnout, z jaké knížky úryvek byl. A třetí úkol – říci, jak se správně chovat ke knížkám. Jelikož každý z nás všechny tři úkoly splnil, mohli jsme být pasováni na čtenáře. 🙂 Odměnou nám byl čtenářský glejt, medaile pro čtenáře a kartička do knihovny.

20160526_082423 20160526_082428 20160526_083906 20160526_083914 20160526_084634 20160526_084722 20160526_085438 20160526_090731 20160526_091750 20160526_094353 20160526_100938 20160526_095211 20160526_100327 20160526_100958