Informace k zahájení školního roku 2016/2017

  1. Od 5. září probíhá výuka dle rozvrhu (k dispozici v žákovských knížkách, na školním webu).
  2. V úterý 6. září od 17:00 proběhnou třídní schůzky (informace k organizaci školního roku, akce třídy, přijímací řízení,informace k třídnickým hodinám a konzultacím). Těším se na vás.
  3. Vybíráme 20,- Kč na žákovskou knížku a  60,- Kč na hudební pořad Face Look (září, KD Crystal).
  4. Prosím o vyplnění údajů v žákovské knížce a kontrolu evidenčních listů.
  5. A hlavně všem přeji hezký nový školní rok!