Dobrý den,

chtěl bych poděkovat rodičům za účast na schůzce, která se konala 6. září (zvláštní poděkování pak patří paní Turzové, která se ochotně ujala funkce třídní důvěrnice). Rodiče, kteří se neodvážili přijít, mě mohou osobně poznat na konzultačních hodinách. Ty budu mít každé první úterý v měsíci (nejbližší tedy 4. října). K zastižení budu ve sborovně. Konzultační hodiny ostatních vyučujících zveřejním na těchto stránkách v nejbližší možné době.

Ještě několik poznámek k záležitostem, které jsme na schůzce řešili:

Pro třídnickou hodinu jsem nakonec stanovil každou první středu v měsíci (nejbližší tedy 5. října) od 7:30. Vím, že tento termín není pro některé dojíždějící ideální, ale po důkladném rozmýšlení variant jsem usoudil, že všem se nejspíš nezavděčím. Koneckonců, vůbec nic se nestane, když dojíždějící žák dorazí na třídnickou hodinu o něco později.

Dále bych chtěl požádat a připomenout, že vybíráme 258 Kč na pracovní sešity (Český jazyk a Angličtina). Souhlasy s nákupem jsem od všech rodičů dostal, peníze zatím nikoliv.

Prosím také rodiče, aby dohlédli na sešity svých ratolestí, ne všichni je mají a ne všichni je nosí. Některé zápisy už jsou poměrně důležité a z papírků a lístečků se špatně učí.

Připomínám, že návrhy, dotazy a připomínky mi můžete zasílat na mail i do Bakalářů.

Zbývá mi už jen poděkovat za přečtení. Děkuji 🙂