Vážení rodiče, vítám vás na stránkách třídy v novém školním roce. Než jsme se nadáli, máme měsíc za sebou. Proběhly první třídní schůzky, hudební show v Crystalu pro žáky 2. stupně, děti se adaptují  na nové vyučující v dějepisu, fyzice a matematice. Bez problémů jsme zvládli cvičení v přírodě – Hubertovou stezkou pod Rasovou hůrkou, pak přes Okřešice a Sosnovu zpět. V říjnu nás čeká návštěva kina. Se všemi akcemi vás budu seznamovat průběžně. Přeji vám a vašim dětem úspěšný a radostný školní rok.