Dne 13. 10. půjdeme do KD Crystal, kde zhlédneme divadelní představení „Svět kolem nás“, jehož prostřednictvím navštívíme jihoamerickou zemi Peru.