ts  Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se koná 15. 11. 2016 od 17:00 h ve třídě 9.B.  Opět se dozvíte, jak si Vaše ratolesti v tomto školním roce vedou.

Tentýž den 15. 11. 2016 se před tř. schůzkou koná mimořádná schůzka s výchovnou poradkyní – v 16:30 h ve třídě 9.C. Rodičům budou předány důležité informace o přijímacím řízení na SŠ.